این مجموعه دارای چاپ متنوع از طریق شابلون می باشد که به درخواست مشتری قابل اجراست.