در این نوع از کالیته ها پارچه بصورت طرح های متفاوت بافت شده و بعد از آن کوتینگ می شود که این نوع از پارچه ها دارای مقاومت بسیار بالا بوده و خاصیت ضد آب و آفتاب را نیز داراست.

زیرو P640

کجراه P500

اشبالت

ملانژ P610

لبون

فلورانس