کالیته بافت

در این نوع از کالیته ها پارچه بصورت طرح های متفاوت بافت شده و بعد از آن کوتینگ می شود که این نوع از پارچه ها دارای مقاومت بسیار بالا بوده و خاصیت ضد آب و آفتاب را نیز داراست.

برنو P650

سومیت P630

زیرو P640

اشبالت

کجراه P500

جودان P620

فلورانس

لبون

پشت ساتن/ یولی/ واتر

ملانژ P610