کالیته چاپی

در این نوع از کالیته ها طرح بصورت دیجیتال بروی پارچه چاپ شده و بعد از آن کوتینگ انجام میگیرد که پارچه در این مرحله دارای مقاومت بالا در برابر پارگی و خصوصیات بارزی همچون ضد آب و آفتاب می شود.

C سنتی

B طبیعت

A آبرنگی

J ترنج

H هندسی

G گلریز

N کهکشان

L لی

K کارتونی

Y چریکی

R عروسکی

Q قلبی

جودان چاپی F200

عنوان