1قوانین و مقررات کلی شرکت
2مشخصات فردی
3سوابق تحصیلی
4سوابق شغلی
5اطلاعات استخدام
قوانین و مقررات: متقاضی گرامی : با سلام و تشکر از جنابعالی جهت تمایل به همکاري با صنایع نساجی مجیر اسپادانا ، خواهشمند است موارد زیر را به دقت مطالعه نموده و پس از قبول شرایط و ضوابط همکاري (در صورت دارا بودن شرایط) ،نسبت به تکمیل فرم ثبت نام الکترونیکی اقدام نمایید . 1- داشتن تابعیت نظام جمهوري اسلامی ایران 2- انجام خدمت سربازي یا معافیت قانونی دائم براي آقایان * تبصره: دارندگان مدارک معافیت پزشکی به شرط تایید طب صنعتی پذیرفته خواهند شد. 3- التزام به قانون اساسی و سایر قوانین موضوع جمهوري اسلامی ایران 4- نداشتن سابقه همکاري و عضویت در سایر گروه هاي غیر قانونی 5- نداشتن اعتیاد به مواد مخدر 6- نداشتن سوء پیشینه کیفري یا جزائی موثر و عدم اشتهار به موارد غیر اخلاقی 7- داشتن سلامت جسمانی و روانی و توانایی براي انجام کاري که استخدام می شوند 8- دارا بودن شرایط احراز شغل 9- احراز صلاحیت هاي عمومی به تأیید واحد سرمایه انسانی 10- قبول تعهد خدمت در محل تعیین شده از طرف شرکت
ضروری